07/06/2024
3.43K
Hàn Quốc 18+
Yêu thích
Tiệm cắt tóc chỉ dành cho đàn ông phim trung quốc cũ
Khi số lượng khách hàng tăng lên, Mi-yeon, người điều hành một tiệm làm tóc dành cho nam, thuê So-jin làm nhân viên để hỗ trợ mình. Để có thêm khách hàng thường xuyên, Mi-yeon và So-jin bắt đầu công việc 2-on-. 1 dịch vụ đặc biệt